Eurosport

Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar
Eurosport

01/11/2010 @ 17:24Güncellendi 01/10/2014 @ 17:45

YASAL BİLGİ VE ŞARTLAR & KOŞULLAR

BU İNTERNET SİTESİ YAYIMCISI VE MÜDÜRÜ OLAN EUROSPORT SA (bundan böyle “Eurosport” olarak anılacaktır).

EUROSPORT

Yasal durum: EUROSPORT SA, € 15,000,000 semayeli şirket

Genel merkez: rue Gaston et Rene Caudron – 92798 Issy-les-Moulineaux CEDEX 9 –

FRANCE

Şirket Kaydı: Nanterre no. B 353 735 657

Yayım müdürü: Laurent- Eric Le Lay (Genel Müdür)

Telefon numarası : + 33 (0) 1 40 93 80 00

Eurosport tarafından yayımlanan web sitesinin (bundan böyle “Site(ler)” olarak anılacaktır) amacı burada yer alan şartlar ve koşullara ( bundan böyle “Şartlar & Koşullar” olarak anılacaktır) uymayı kabul ettiğiniz takdirde size hizmetler (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır), özellikle spor bilgileri, haberler, oyunlar, forumlar, vs. sunmaktır.

LÜTFEN BURADAKİ ŞARTLAR & KOŞULLAR KISMINI DİKKATLE OKUYUNUZ

Bu sayfaya bağlanarak, Eurosport’un haber vermeksizin istediği zaman değiştirebileceği Şartlar & Koşullar ‘a uymayı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu yüzden sitemizde “Yasal Bilgiler” veya “Koşullar & Şartlar” bölümü altındaki Şartlar & Koşullar’ı mümkün olduğunca sık okumalısınız.

Hizmetler ve, özellikle “blog”ları kullanarak kişisel sayfalar yaratılması veya ticari hizmetler için Eurosport özel kurallar yapmış olabileceğini veya ilerde yapabileceğini belirtmek isteriz. Bu kurallar Şartlar & Koşulların bir kısmı olarak addedilmiştir ve bütün kullanıcıların bunlara uyması gereklidir.

Hizmetlerimizin geniş kitlelere ulaşması amaçlandığı gözönüne alınarak azınlıkları korumak adına, ayrıca sayfamızı kullanıcıların yasal temsilcilerinin dikkatine sunduk. Bu nedenle Eurosport ailelerden ve denetleyicilerden onların sorumlulukları altındaki hizmetlerin kullanımını kontrol etmelerini rica etmektedir.

KAYIT FORMLARI VE KİŞİSEL VERİLER

Sayfamızdaki kayıt formlarını doldurup teslim ederek, bazı hizmetlere erişiminizi mümkün kılabilirsiniz. Eurosport web sayfası kullanıcılarının bilgilerini 2 şekilde toplamaktadır: (1) Kişisel bilgiler (bundan böyle “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır) ve (2) Biriken bilgiler ( bundan böyle “Birikmiş Veriler” olarak anılacaktır)

Kişisel Veriler

“Kişisel Veriler” denilerek bahsedilmek istenen bağlantıları ne olursa olsun Sayfa kullanıcıları tarafından verilen kişilere ait bütün bilgilerdir. Bu, soyadlarını, adlarını, adreslerini ve yaşlarını da içermektedir ( kullanıcının direk olarak tanınmasını sağlıyor olsa da olmasa da ve bu bilgiler kullanıcılar tarafından veya kullanıcının sitedeki hareketleri dolayısıyla toplanmış olsa da olmasa da). Eurosport Kişisel Verilerinizi onayınızın olmaksızın toplayamaz, kullanamaz veya transfer edemez.

Bunlarla beraber, eğer, bunun (a) yasal gerekliliklere uymak, (b) Eurosport’un haklarını korumak ve/veya savunmak, (c) Şartlar & Koşulları uygulamak (d) Sayfa kullanıcılarının veya halkın haklarını ve/veya menfaatlerini korumak için gerekli olduğuna inanırsa, Eurosport’un Kişisel Verilerinizi toplayabileceğini, kullanabileceğini ve transfer edebileceğini kabul ediyorsunuz.

Belirtmek isteriz ki toplanan veriler Sayfamızda sunulan hizmetlere ulaşım için gereklidir ve Eurosport’un amacına da uygundur. Kişiler Veriler toplandığında, istenen bilginin verilmesinin zorunlu veya isteğe bağlı olduğu hususunda kullanıcı bilgilendirilir. Ayrıca bilgi verilmediğinde muhtemel sonuçlar da belirtilir.

Kişisel Veriler kullanıcı hizmetlerden birini kullanmak istediğinde toplanır. “Kullanıcı adı” ve “Şifre” oluşturulur. Böylelikle kullanıcının Eurosport topluluğunun bütün web sayfalarına kaydı ve Sayfada ek bilgi gerektirdiği açık bir şekilde ilgili web sayfasında belirtilen hizmetler dışında birçok hizmete de erişimi mümkün olur.

Bir kez Eurosport tarafından kullanıcının erişimi doğrulandığında, “Kullanıcı adı” ve “şifre”lerin saklanması ve kimseye verilmemesi tavsiye edilir. Kayıt esnasında oluşturulan profil herbir kullanıcının haklarını ve yükümlülüklerini belirler ve Eurosport bu “Şartlar & Koşullar”ın ihlali gerçekleştiği takdirde bu profili dikkate alır.

Kendi isteğiyle Kişisel Veriler verilerek ve Şartlar & Koşullarda yer alan hükümleri kabul ederek, kullanıcılar Eurosport’la ilgili şunları kabul etmektedir:

Eurosport kullanıcılarla ilgili bilgileri saklayabileceği gibi Kişisel Verilerin görünebilir olduğu ve servisle ilgili olan makul bir zaman dilimi içinde kullanıcıların Sayfa’da ve/veya ortak sayfadaki hareketlerine ilişkin bilgiler de toplanabilir.

Eurosport ilgili materyallere ilişkin sizinle irtibata geçebilir. Örneğin, sizin Sayfa’yı ve/veya Eurosport tarafından sahip olunanveya yönetilen başka bir Sayfayı kullanımınız veya muhtemel kullanımınıza ilişkin.

Eurosport Kişisel Verilerinizi Sayfa Hizmetlerinin kullanım amacı çerçevesinde başka Eurosportla birleşen şirketlere transfer edebilir.

Eurosport Kişisel Verilerinizi herhangi bir Franchise ortak olan bir Eurosport sayfasına Sayfanın Eurosport tarafından üçüncü taraf olan franchise ortak (örneğin klüp veya organizasyon) için yönetildiği veya yayımlandığı takdirde transfer edebilir.

Eurosport Kişisel Verilerinizi Eurosport’un yukarıda belirtilen aktivitelerden herhangi biri için seçtiği bir veri tamamlayıcısına transfer edebilir. Veriler Eurosport’un kontrolü ve yönetimi altında kalacaktır.

Eurosport Kişisel Verilerinizi Eurosport sunucusunun Sayfaya ve Eurosport’un hizmet ağına erişim sağlayabilmek ve yukarıda belirtilen aktivitelere iletilebilmek için olduğu ülkelere transfer edilebilir.

Eurosport Kişisel Verilerinizi Eurosport’s bağlı şirketlerin genel merkezinin yer aldığı ülkere transfer edebilir.

Belirtmek isteriz ki yukarıda belirtilen başka ülkere olan veri transferleri yürürlükte olan yasalara göre yapılır ve böylelikle kullanıcıların yeterli korumayı görmeleri sağlanmış olur.

Ayrıca, katılım formlarındaki belirli hizmetlere ilişkin yer alan belirli opsiyonları kontrol ederek, kullanıcılar Kişisel verilerinin yürülükteki yasaya göre Kişisel Verilerinin korunması ve ayrıca Kullanıcılara yeni servislerin kullanımı ve promosyonel tanıtımlar gibi faydalı bilgilerin temini için Eurosport tarafından seçilen üçüncü taraflara Kişisel verilerinin transfer edilebileceğini de kabul ederler.

Sonuç olarak, Kullanıcılar üçüncü tarafların bu bilgileri, tanıtıma ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kullanıcılara transfer edeceğini tanır ve kabul ederler.

b- Toplanmış Veriler

Toplanmış Veriler gizli olmayan umumi verilerdir. Eurosport hiçbir kısıtlama olmaksızın özgürce bu bilgileri kullanabilir ve seçtiği üçüncü kişilere bunları transfer edebilir. Bu toplanmış veriler istatistik ve demografiktir ve kullanıcıların tanınabileceği hiçbir kişisel detayları içeremez. Yukarıda bahsedilen Kayıt Formundaki gizli olmayan bilgiler dışında Sayfadaki hareketlere ilişkin bilgiler de toplanır.

Burada belitilen bütün veriler sadece toplanmış veri formlarında kullanılabilir ve kullanıcıların kimliğini saptamak için kullanılamaz.

c- Tanımlama Bilgileri

Eurosport bu tanımlama bilgilerini Sayfaya erişimi hızlandırmak için kullanmaktadır. Tanımlama bilgisi Eurosport tarafından bilgisayarınıza gönderilen sizin kolayca tanımlanmasınızı sağlayan bilgi birimidir. Metin sunucusu bilgilerinizi yeniden düzenleyerek bu tanımlama bilgilerini etkisiz hale getirebilirsiniz. Ama bu durumda erişimizin yavaşlayacaktır hatta Sayfanın bazı kısımlarına erişiminiz engellenecektir.

d- Güvenlik

Veri güvenliği Eurosport için çok büyük bir öneme sahiptir. En uygun güvenlik seviyesini sağlayabilmek adına birçok farklı sorfware kullanılmaktadır.

2- SAYFA İÇERİĞİNE İLİŞKİN FİKRİ SİNAİ HAKLAR

a- Eurosport’un İçeriği

Bu sayfadaki tüm materyallerin sahibi Eurosport’tur ve telif hakkı ve markalara ilişkin yasalarla korunmaktadır. Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamını veya bir kısmını yeniden üretemez, yayınlayamaz, dağıtamaz veya hiçbir şekilde kullanamazsınız. Şartlar & Koşullarda yetkili kılınmış olan ve bunların altında yatan kod ve software de bu yasak kapsamındadır. Bunların dışında, Sayfanın kullanımı size Europort’a ait marka, alan adı, logo veya telif hakkı üzerinde hiçbir hak tesis etmez.

Sayfayı ve sayfa içeriğinin sadece kişisel ve ticari olmayan kullanımı için yetkili kılınmışsınız. Bu da demek oluyor ki kişisel kullanım amacıyla Sayfa’nın görüntülenmesi ve ayrı sayfaların veya kısımalrın yazdırılması mümkündür.

b- Kullanıcı İçeriği

Europort’u hiçbir sınırlama olmaksızın dünya çapında, süresiz ve karşılıksız olarak bütün iletişim yollarıyla elde ettiği bilgileri üretmesi, kopyalaması, transfer etmesi, değiştirmesi, yeniden yayımlaması, yapıştırması, dağıtması ve genel kullanımı için yetkilendiriyorsunuz. Bu yetkiye, duyuru panosuna gönderilen mesajlar, forum içerikleri, yüklenen dosyalar, dünya çapında imtiyaz olmaksızın sürekli bilgi girişi (“İçerik”) de dahildir. Herbir kullanıcı, Sayfaya Şartlar & Koşullara ve ilgili yasalara uygun olarak herhangi bir şekilde içeriğe gönderilenlerden üçüncü kişilere karşı münferiden sorumlu olacağını garanti etmek zorundadır.

Herbir Kullanıcı ayrıca Eurosport’u dünya çapında ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde tanımlanmış fikri ve sinai haklar kapsamında, kullanıcılar tarafından oluşturulan forumlar, bloglar, yüklenmiş dosyalar ve bilgi girişi (bu listeyle sınırlı değildir) de dahil olmak üzere hertürlü iletişim ve aktarım yoluyla sağlanmış bilgilerin tamamını veya bir kısmını hiçbir kısıtlama olmaksızın yeniden üretmeye,kopyalamaya, temsil etmeye, transfer etmeye,değiştirmeye,çevirmeye, yeniden yayımlamaya, yapıştırmaya, dağıtmaya ve genel kullanımına yetkili kılmaktadır.

Bu yetki varolan veya ileride olacak olan kişisel e-posta hesaplarındaki mesaj içeriklerine uygulanmaz. Onların gizlilikleri ve bütünlükleri üçüncü kişilerce kullanımlarını yasaklamıştır.

* ”Blog” (veya “webblog”)temel olarak tarihsel bir sıraya göre beliren ( en yakın tarihli en önde olmak üzere) bilgi kelepçelerinden oluşan kişisel web sayfasıdır. Okuyucular kendi yorumlarını ekleyebilir ve dış bağlantıları da genellikle sağlayabilirler.

3. EUROSPORT’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Eurosport Sayfasını ve ilgili servislerini her zaman kullanıma hazır tutmak için gayret göstermektedir ve içeriklerinin doğruluğunu sağlayabilmek adına makul derecede çaba göstermektedir. Hatırlatmak isteriz ki, ancak, Eurosport belirtilen içeriğe ilişkin Şartlar & Koşullar’da yer alanlar dışında açık veya zımni hiçbir garanti taahhüt etmemektedir.

Belirtmek isteriz ki, ancak, ınternet bazlı iletişimin gizliliği garanti edilemez. Bu durum her Internet kullanıcısının kişisel verilerini ve/veya sorfware’ini ağda aktif olarak mevcut olan viruslerdenkorumak için gerekli önlemleri almasına bağlıdır.

4. Kullanıcı Yükümlülükleri

a- Sağlanmış Veriler

Sayfanın ve serviselrin kullanıcısı olarak, Eurosport’la iletişime geçtiğiniz tüm bilgilerin, özellikle Eurosport topluluğuna kayıtesnasında ve/veya Kişisel verilerin talep edildiği belirli hizmetleri kullanırken doğruluğunu garanti etmek zorundasınız.

Sayfaya gönderdiğiniz bilgilerin içeriğine ilişkin sorumluluk tamamen size aittir. Özellikle, Sayfaya gönderdiğiniz tüm bilgilerin içeriğinin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini beyan etmektesiniz. Sayfayi ve buradaki hizmetleri yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlar için kullanabilirsiniz. Kayıt formunda belittiğiniz tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti etmektesiniz.

b- İçerik

Yerel, eyalet ve ulusal halihazırdaki tüm yasalara ve yönetmeliklere ve uluslararası konvansiyonlara uyucağınızı ve Sayfadaki Hizmetlerin kullanımınızdan meydana gelen tüm hareket ve ihmallerin, e-posta hesaplarının kullanımından meydana gelenler de dahil olmak üzere, bütün sorumluluğunu aldığınızı kabul ediyorsunuz.

Sayfayı veya Hizmetleri şu amaçlarla kullanamazsınız: zincir mektuplar yollamak, junk e-posta, spam veya düpikatür veya istenmeden verilmiş mesajlar(ticari veya tam tersi); biraraya getirmek veya başka türlü toplamak, bir şekilde diğerlerinin izni olmaksızın onlara ait bilgileri kullanmak, e-posta adresleri de dahil olmak üzere; yanlış bir kimlik, sahte kimlik e-posta adresi veya bağlantı yaratmak veya kullanmak veya diğerlerini yanlış gönderen kimliğine veya mesajın gönderilme orijinine yönlendirmek; aşağıda açıklandığı üzere uygunsuz içerikteki mesajları göndermek; virüs taşıyan veya Sayfaya veya üçüncü kişilere zarar verebilecek veya yasaya aykırılık oluşturacak başka materyaller barındıran metaryeller göndermek; Hizmetlere, Sayfaya bağlı başka hesaplara veya ağlara farklı şifreler kullanarak veya farklı yollarla yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; başka bir kullanıcının kullanımını ve Hizmetlerden yararlanmasını veya başka bir kuruluşun kullanımını ve benzer bir hizmetten yararlanmasını engellemek.

Ayrıca, kullanıcılar onlar tarafından halka açılan tüm içeriğe ilişkin ( bütün bilgiler, veriler, bağlantılar, yazılar, sofware, muzik, sesler, fotoğraflar, resimler, videolar, mesajlar veya başka herhangi bir materyal), özellikle blogların veya özel mektuplaşmaların kullanımı, sorumluluklarını üzerlerine alırlar. Bu materyallere ilişkin Eurosport hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Kullanıcılar farkındadırlar ki onlar tarafından konulan materyaller yollanmadan Eurosport tarafından görülemezler. Belirtmek isteriz ki, ancak, Eurosport içerik moderatorlerini kullanma ve nizalı materyaller kullanıcıyı haberdar etmeden silme haklarını saklı tutmaktadır.

Kullanıcılar bu nedenle herhangi bir şekilde yolladıkları, yükledikleri maateryallerin içeriklerinden, özellikle hiperbağlantılar kullanarak yaptıklarından tamamen sorumludurlar ve ayrıca Eurosport eurosport’un kanunlar uyarınca (yerel yasalar da dahil olmak üzere)uygunsuz olarak atfettiği materyallerin hiçbirini yollamayacağını garanti eder. Aşağıda buna ilişkin liste bununla sınırlı olmamak kaydıyla verilmiştir:

-Eurosport tarafından üçüncü kişilerin haklarını veya özel hayatlarını zedeleyecek veya Sayfa’dan erişimi mümkün olan forumlar veya sohbet odalarında diğer kullanıcıların kullanımlarını engelleyecek veya sınırlayacak Eurosport tarafından müstehcen, aldatıcı, yasaya aykırı, ırkçı, onur kırıcı olarak adledilen bütün konuşmalar, yorumlar, düşünceler ve imgeler;

- Suça veya diğer hakaretlere veya ayrımcılık kışkırtmalarına, nefrete, şiddete veya yasal olmayan objelerin ve/veya materyallerin satımına veya ticaretine teşvik eden tüm içerikler;

- Önyargı tehditi içeren veya azınlıkları tehlikeye sokan tüm içerikler, örneğin şiddet içeren veya pornografik veya insan haysiyetine karşı ön yargı oluşturan mesajlar

Kullanıcılar Eurosport’un konuşmaların süresini veya her kullanıcıya ait içerik ve bellek büyüklüğünü, özellikle blogların veri koruması ve yasallık nedenleri bakımından kısıtlamakla yükümlü olabileceğinin farkındadırlar.

Internete dünya çapında olma karakteristiği verildiği gözönüne alınarak, kullanıcılar “Netiquette (Internet Görgü Kuralları)” ve her türlü materyal gönderdikleri ülkede yürürlükte olan tüm kurallara uymak zorundadırlar. Sonuç olarak, kullanıcılar bulundukları ülkedeki yasalara uymak zorunda oldukları gibi farklı olduğu takdirde Fransa’dan materyal gönderimine ilişkin yasalara da uymak zorundadırlar.

c- Hiperbağlantılar

Kullanıcılar Sayfada hiperbağlantı yaratmanın yayım müdürünün onayıyla mümkün olduğunun farkındadırlar.

d- Donanım ve Erişim

Hatırlatmak isteriz ki Hizmetlere, Eurosport Topluluğuna ve Sayfaya genel olarak erişim internet erişimine ve bu erişim için gerekli modem gibi donanımlara bağlıdır. Bu erişim kullanıcılar tarafından ödenir.

Kullanıcılar Sayfayı ve tüm Hizmetleri sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlar için kullacaklarını taahüt ederler ve Kayıt formlarında bildirdikleri tüm bilgilerin doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri alacaklarını garanti ederler. Bu Topluluk/Profil bölümlerine tıklayarak yapılır. Kullanıcılar Eurosport’un kullanıcılar tarafından yüklenen doğru olmayan verilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaklarını ilan ve kabul eder.

5. EUROSPORT’UN HAKLARI

Eurosport Sayfanın veya hizmetlerin veya belirli kullanıcı hesaplarının veya erişim haklarının tamamını veya bir kısmını istediği zaman hiçbir uyarıda bulunmaksızın durdurabilir.

Eurosport Şartlar & Koşullar’ın tamamını veya bir kısmını özel bir uyarı olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

Eurosport eğer kullanıcı kayıttan itibaren 10 veya daha fazla gün içinde oturum açmazsa veya sözü edilen hesabın sahibi son bağlanma tarihinden itibaren 120 günlük bir periyotta bağlanamazsa , katılımcı hesabına bir sevisi iptal etme hakkını saklı tutar( özellikle bloglara erişimde).

Eurosport 90 gün sonra okunmamış e-postaları silebilir. Eurosport hesabınızdaki hiçbir materyalı saklamakla veya okumadığınız veya yollamadığınız bir mesajı size veya üçüncü kişiye göndermekle yükümlü değildir.

Europort’un yayınlanan bir mesajı hiçbir uyarı vermeksizin monitor etme veya değiştirme, uygunsuz veya Şartlar & Koşullara aykırı bir içeriği veya yorumları silme veya kaldırma hakkı ( ama yükümlü değildir) vardır. Eurosport ayrıca Şartlar & Koşullara aykırı olan kullanıcı hesaplarını tamamiyle hiçbir uyarıda bulunmaksızın silme hakkına da sahiptir.

6. YASAL UYARI/ SORUMLULUK

Sayfanın ve Hizmetlerin kullanımı ve oradan elde edilmiş tüm materyal veya bilgiler salt kullanıcı sorumluluğundadır. Eurosport kullanıcılara Sayfadaki Hizmetlere,belirli bir amaç veya kullanıcı tarafından istenen sonuç için pazarlanabilirliğe veya elverişliliğe ilişkin hiçbir açık veya zımni garanti sağlamaz ve böylelikle yasal zorluklara, uygulamalara veya üçüncü kişilerce Eurosport tarafından meydana getirilmemiş materyaller üzerinden haklarının uygulanabilmesi için başvurulacak merciilere, özellikle emtia taleplerine, ilişkin hiçbir sorumluluk üzerine almamaktadır. Böyle bir durumda kullanıcılar her türlü yasal uyuşmazlıkta ve 3. kişilerce yapılacak takiplerde Eurosport’u her türlü sorumluluk ve zarardan ari tutmayı kabul ederler. Buna ek olarak, Eurosport Sayfanın ve/veya kullanılan sofware’in veya bunun üzerine yapılan yüklemelerdeki gecikmeden değişiklikten,uzaklaştırmadan veya hizmet durdurulmasından kaynaklanan veri veya hizmet kaybına ilişkin doğrulama, kalite veya bilgi kaynağı gibi performans hatalarından veya direk veya dolaylı olarak Sayfa sunucusuna virus girmesinden sonucunda ortaya çıkan hatalardan sorumlu değildir. Ayrıca, Eurosport direk veya dolaylı zararlardan sorumla olamaz. Özellikle gelecekte doğacak karların, müşterilerin, verilerin veya fikri sınai hakların kaybı veya (a) Sayfanın kullanımından veya sayfaya erişimden veya (b) kullanıcı tarafından gerçekleştirilen yanlış kullanımlar doğrudan veya dolaylı doğacak başka kayıp ve zararlar. Eurosport, ancak, Eurosport’un ağır kusur ve ihmali dolayısıyla yanlış kullanımından kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı içeriğine ilişkin olarak, Eurosport Kullanıcılar tarafından sohbet odalarında veda diğer tartışma hizmetlerinde yayınlanlardan ötürü sorumlu tutulamaz. Bütün içerik sadece kullanıcıların düşüncelerini, beyanlarını, tavsiyelerini veya bakış açılarını temsil etmektedir ve Eurosport bu içeriğe ilişkin hiçbir sorumluluk almamaktadır.

Sayfa, eurosport tarafından idare edilmeyen veya yayımlanmayan başka web sayfalarından veya sayfalarında bağlanabilir. Eurosport diğer web sayfalarınca sunulan hiçbir bilgi, ürün veya hizmeti kontrol etmemektedir ve bunların içeriklerine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Örneğin, kullanıcılar diğer web sayfaları aracılığıyla mal veya hizmet alım satımı yapabilirler. Bunlardan bazıları da Sayfamıza bağlantıları olan üçüncü kişi satıcılar aracılığıyla olabilir. Kullanıcılar ayrıca Sayfadaki tanıtımlarla anlaşma içine girebilir veya bunlara katılım sağlayabilir. Bu 3. kişileri ve bu kişilerle yapılan alışveriş,anlaşma, operasyonları Eurosport hiçbir şekilde onaylamamaktadır. Mal ve hizmetlerin ücretinin ödenmesi ve ulaşımı ve bunlara ilişkin diğer şarlartlar, koşullar, garantiler veya temsiller anlaşan kullanıcı ile üçüncü kişi arasındadır. Eurosport bu alım satımın, operasyonun, anlaşmanın veya katılımın hiçbir kısmına ilişkin sorumluluk, yükümlülük almamaktadır.

Bu anlaşmadaki herhangi bir şartın tarafınızca ihlalinden kaynaklanan her türlü uyugulamaya, kayba, kar ve veri kaybına ve diğer doğrudan veya dolaylı zararlara karşı teminat vermeyi kabul etmektesiniz.

7. YARGILAMA

Bu Şartlar & Koşullar Fransız yasalarına tâbidir ve bu yasalarca yorumlanmalıdır. Taraflar münhasır yargı haklarını Paris Mahkemelerinde kullanabilirler.

Eğer Şartlar & Koşullar’daki herhangi bir hüküm mahkemece geçersiz veya uygulanmaz bulunursa, diğer bütün hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam ederler.

Eurosport’un Şartlar & Koşullarda yer alan herhangi bir hak veya hükmü uygulayamaması, Eurosport tarafından yazılı olarak kaldırılmasına karar verildiği beyan edilmedikçe bu hak veya hükmün kaldırıldığı anlamı taşımaz.