Eurosport

EUROSPORT GİZLİLİK POLİTİKASI

EUROSPORT GİZLİLİK POLİTİKASI

28/05/2014 @ 17:40Güncellendi 25/01/2018 @ 21:03

Bu gizlilik politikası, hizmetlerimize eriştiğiniz veya kullandığınız zaman size en iyi tecrübeyi sunmak için, verilerinizin toplanması ve kullanımı ile ilgili olarak karşılıklı haklarımız ve yükümlülüklerimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlar.

EUROSPORT’UN GİZLİLİK POLİTİKASI VE VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Güncelleme : Ekim 2017

Bu gizlilik politikası, Hizmetlerimize eriştiğiniz veya kullandığınız zaman size en iyi tecrübeyi sunmak için, verilerinizin toplanması ve kullanımı ile ilgili olarak karşılıklı haklarımız ve yükümlülüklerimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlar.

Bu bilgiler kullanma genel koşullarımızı (« KGK ») tamamlar, ve büyük harfle yazılmış terimler bu kullanma genel koşulları bünyesinde onlara verilen anlamları taşırlar.

YASAL ÇERÇEVE

Kişisel nitelikli veri işlemi ve bu verilerin serbest dolaşımı itibariyle gerçek kişilerin korunması ile ilgili Avrupa ve Fransız standartlarına uyuyoruz.

İlgili kanun metinleri şunlardır :

Değiştirilmiş 6 Ocak 1978 tarihli Fransız 78-17 n°’lu « Bilişim & Özgürlükler » yasası, Fransız hukukunda kişisel veriler ve özel hayatı koruma üzerine 24 Ekim 1995 tarihli 95/46/CE sayılı Avrupa Direktifi uyumludur ;

21 Haziran 2004 tarihli 2004-575 n°’lu Fransız « sayısal ekonomiye güven için » (« LCEN ») yasası (Posta ve Telekomünikasyon Yasası’nın L. 33-4-1 sayılı maddesi ve Tüketim Yasası’nın L. 121-20-5 sayılı maddesi), Fransız hukukunda elektronik ticaret üzerine 8 Haziran 2000 tarihli 2000/31/CE sayılı Avrupa Direktifi ve 9 Kasım 2009 tarihli 2009/136/CE sayılı Avrupa Direktifi ile değiştirilmiş elektronik iletişimlerde kişisel veriler ve özel hayatı koruma üzerine 12 Temmuz 2002 tarihli 2002/58/CE sayılı Avrupa Direktifi’ni bütünleştirir ; ve

7 Ekim 2016 tarihli 2016-1321 n°’lu « sayısal bir Cumhuriyet için » Fransız yasası.

Eurosport ve/veya bağlı şirketleri tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işlemlerinin tamamı, Fransız kişisel veri koruma otoritesi olan Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu – CNIL - www.cnil.frnezdinde beyan edilirler.

Bu politika, Eurosport’un ortağı olsun veya olmasın özel şirketler, idarî veya adlî makamlar gibi üçüncü şahıslar tarafından temin edilen hizmetlere uygulanmaz.

Hizmetlere eriştiğiniz veya kullandığınız zaman, Eurosport size ait verileri toplayabilir ve kullanabilir : girdiğiniz kişisel veriler (I) ve « cookies »’ler (tanımlama bilgileri) vasıtası ile toplanan navigasyon verileri (II).

I. KİŞİLER VERİLERİNİZ

Kişisel veriler, gerçek kişi olarak sizi tanımlamayı veya doğrudan ya da dolaylı olarak tanımayı sağlayan bilgilerdir. Bunlar, soyad, ad, doğum tarihi, cinsiyet, posta adresi, email adresi, bir bilgisayarın IP adresi, telefon numarası, ödeme kartı numarası, fotoğraf, videolar, kişisel ve gizli kordinatlarınız, login ve şifrenizi gösteren bir yorum, vb… olabilir.

Hizmetlerimize girdiğiniz zaman, örneğin aşağıdaki işlemleri yaptığınız zaman, kişisel verilerinizi verebilirsiniz :

Eurosport Yetkililer grubuna üye olmak için bir hesap açtığınız zaman ;

Bir bilgi yazısına katıldığınız zaman ;

Hizmetlerimizden birine abone olduğunuz zaman ;

Organize ettiğimiz bir oyun-yarışmaya katıldığınız zaman ;

Bir kamuoyu yoklamasına cevap verdiğiniz zaman ;

Hizmetlerimizin bir içeriğini veya bir linki temaslarınızdan birine transfer ettiğiniz zaman, vb...

Hizmetlerimizden bazılarını kullanabilmek için bu verileri girmek zorunlu olabilir.

Bunun amacı şöyle özetlenebilir :

Hesabınızı oluşturmak ve yönetmek ;

Hizmetlerimizde mevcut olan hizmetlerden sizi yararlandırmak ;

Oyun-yarışmalar çerçevesinde muhtemel kazançlarınız hususunda sizi bilgilendirmek için sizinle temas kurmak ;

Taleplerinize cevap vermek ;

Sunduğumuz hizmetler hakkında size bilgi vermek ;

Hizmetlerimizin çeşitli bölümlerinin seyri üzerinde istatistikler yapmak ;

Ilımlı katkı alanlarına (forumlar, görüşler, her türlü sayısal unsur yükleme…) katılmanız durumunda yürürlükteki mevzuata uymak ;

Hizmetlerimizin suistimalî kullanımlarını tespit etmek.

Kişisel verilerinizi kimler kullanabilir ?

Eurosport

Hizmetlerimize kaydolduğunuz zaman kişisel verileriniz alınır. Bu kişisel bilgiler Eurosport için olup bazı koşullarda üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.

Web sitemiz bazen ortak, reklam ve üye ağlarımızın web sitelerinden ve bu sitelere doğru linkler taşıyabilir. Bu sitelerden birine doğru bir linke yönlendiğiniz zaman, bu web sitelerinin kendi gizlilik politikaları olduğunu ve onların sizin kişisel verilerinizi nasıl kullandıklarının bizim kontrolümüz altında olmadığını bilmeniz gerekir. Kişisel verilerinizi vermeden önce bu üçüncü şahıslara ait web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında bilgi almanız gerekmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için Eurosport tarafından kullanılabilir :

Kaydolduğunuz Hizmetleri size sağlamak :

Vermiş olduğunuz kordinatlar aracılığı ile size gerekli bilgiler göndermek,

Hizmet sağlama koşullarımız hakkında size bilgi vermek,

Taleplerinizin dikkate alındığını, bir Hizmet’e kaydınızı veya bunun icrasını, Hizmet’in faturalama işlemi veya bunun sona erdiğini size teyid etmek.

Kaydolmuş olabileceğiniz ve sizi ilgilendirebilecek başka hizmetler dahil olmak üzere, Hizmetlerimiz ve arzlarımız hakkında size bilgi vermek.

Aşağıda belirtilen koşullarda, arzlarımızın tamamını veya bir kısmını almak istemediğinizi bize bildirmeniz durumunda kişisel verilerinizi bu amaçla kullanmayı sona erdiririz.

Eurosport şirketleri Grubu

Hizmetlerimize erişebilmenizi sağlamak, tercihlerinizi tespit etmek, sizi ilgilendirebilecek ürünler ve hizmetler üzerinde size bilgi göndermek ve işbu gizlilik Politikası’nda tanımlanan başka faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, özellikle bağlı ve holding şirketlerimiz olmak üzere, kişisel verilerinizi şirket grubumuz ile paylaşabiliriz.

Hizmet tedarikçilerimiz

Hesabımıza hizmet gerçekleştirmek veya size Hizmet tedariki için bize yardımcı olmak için başka şirketler, acentalar veya taşeron firmalar («Hizmet tedarikçileri ») kullanmaktayız. Örneğin, Hizmetlerimizi kişiselleştirmek ve optimize etmak amacıyla size pazarlama, reklam, iletişim, altyapı ve TI hizmetleri sunmak, bir müşteri hizmeti temin etmek, verileri (özellikle kullanıcıların Hizmetlerimizle etkileşimi hususundaki veriler) analiz etmek ve iyileştirmek, ve kullanıcılar nezdindeki anket işlemleri ve yönetimi için Hizmet tedarikçilerine başvurabiliriz. Bu hizmet tedariki çerçevesinde, söz konusu Hizmet tedarikçileri kişisel bilgilerinize erişebilirler. Fakat, Hizmet tedarikçilerimize sadece Hizmetleri gerçekleştirmeleri için gerekli bilgileri vermekte ve onlara verilerinizi bir başka amaç için kullanmamalarını söylüyoruz. İşbirliği yaptığımız tüm Hizmet tedarikçilerilerinin kişisel verilerinizin güvenliğini korumaları için daima elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.

Eğer buna razıysanız, ortaklarımız şunları yapabilir

Üçüncü şahıslar buna razı olursanız sadece kişisel verilerinizi kullanabilir.

Ortaklarımızın arzlarını almayı teklif eden haneyi işaretlerseniz, veya bu tür arzları alma iradenizi açık bir şekilde ifade ederek her türlü öneriyi aktif bir şekilde yanıtladığınız takdirde, size ürün veya hizmet arzını (arzlarını), varsa, e-mail veya SMS mesajı ile göndermesini (göndermelerini) sağlamak için, verileriniz ilgili ortağa (ortaklara) verilecektir.

Arz göndermesine önceden razı olunan tüm ortaklar, varsa e-mail veya SMS mesajı ile arz almak istemediğinizi söz konusu ortak tarafından belirlenen koşullarda kendisine bildirene kadar bu tür arzları size gönderebilir.

Kişisel bilgileriniz sizin rızanız ile kendilerine iletildikten sonra bu ortaklar kişisel bilgilerinizin işlem görmesinden tamamen sorumludurlar. Yürürlükteki yasalara uymak ve haklarınız ile muhtemel taleplerinizi dikkate almak bu ortaklara düşer.

Yasalarca izin verilen üçüncü şahıslar

Yasalarca öngörülen bazı durumlarda, özel talepname üzerine, söz konusu bilgilere erişmeye yasal olarak yetkili olan üçüncü şahıslara kişisel bilgileriniz verilebilir : bunlar adlî makamlar, idarî makamlar, Internet erişim tedarikçiniz, veya terminalinizde kayıtlı cookie yayınlayan bir üçüncü şahıs (bir haricî reklam kuruluşu, bir başka yayıncı, vb…) olabilir.

Eurosport’un haklarını korumak ve/veya savunmak, işbu kullanma genel koşullarına riayet ettirmek, veya sizin veya kamunun hak ve/veya menfaatlerini korumak için, yasalar verilerin verilmesine izin verdiği takdirde, böyle bir tedbir gerekli olduğu zaman kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara verebiliriz.

Eurosport’un sayısal faaliyetinin kısmen veya tamamen satılması veya bir üçüncü şahısa emanet edilmesi durumunda, bilgilerinizi satılan, devredilen veya emanet edilen aktif olarak devretme hakkını saklı tutarız.

Kişisel verilerinize nasıl ulaşılabilir, bunlar nasıl değiştirilebilir ve/veya silinebilir ?

Yasalar size, sizinle ilgili verilere erişim, düzeltme, itiraz, silme, işlemi sınırlama ve taşınabilirlik hakları vermektedir.

Bunun için en kolayı bize talebinizi on-line olarak ulaştırmaktır. İstediğiniz zaman sizinle ilgili verilere erişebilir, bunları değiştirebilir veya sildirtebilirsiniz :

- hesabınızdan login ve şifreniz vasıtası ile, « Profilim » başlığından,

- etkili bir şekilde cevap verebileceğimiz şekilde talebinizi şu elektronik adrese yazarak : hello@eurosport.com,

- size gönderdiğimiz mesajlarda bunun için öngörülmüş linke tıklayarak yukarıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Yukarıda tanımlanan işleme göre bilgilerinize erişemiyor, değiştiremiyor, silemiyorsanız, bilgilerinizin alınmasına itiraz ediyor veya işlem sınırlaması talep ediyor ya da Eurosport tarafından alınan sizinle ilgili verilerin taşınmasına sınırlama getirilmesini talep ediyorsanız.

Taleplerinizi aşağıdaki adresten Eurosport’a iletebilirsiniz :

Service Juridique -Digital

3, rue Gaston et René Caudron

92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Yazılı talebinize imzanızı atmalı ve belge sahibinin imzasını taşıyan kimlik belgesinin fotokopisini eklemelisiniz. Talebinizde cevabın ulaştırılacağı adres yer almalıdır. Talep alındıktan sonra 1 ay içinde, derin araştırmalar gerektiren taleplerde veya Eurosport önemli miktarda talep aldığı takdirde ise 2 ay içinde size cevap gönderilecektir.

Dikkat ! Ortaklarımızın, kişisel verilerinizin kullanımı ve onlardan artık arz almama dahil olmak üzere haklarınızın dikkate alınması hususlarında sorumlu olduklarını size hatırlatırız.

Fakat üçüncü şahıslardan arz gönderme alanındaki seçimlerinize mahsus başlıktan, kullanıcı hesabınızdan seçimlerinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Üçüncü şahısların gönderdiği arzları kabul ettikten sonra bu seçimi değiştirirseniz, kişisel verileriniz talebiniz işleme alındıktan sonra artık ortaklarımıza verilmez. Fakat talebiniz daha önceki veri iletme talepleriniz için geçerli olmayacaktır. Bu durumda doğrudan ilgili üçüncü şahısa başvurmanız gerekmektedir.

Sorun durumunda, http://www.cnil.fr/sitesine giderek Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL) nezdinde şikayette bulunma hakkına sahipsiniz

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle muhafaza ederiz ?

Kişisel verileriniz Eurosport ve/veya yükümlülüklerini icra edecek seçeceği bir taşeron firma tarafından stoklanır ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, toplandıkları amaçların gerçekleşmesi için gerekli süreyle muhafaza edilirler : 21 Haziran 2012 tarihli 2012-209 n°’lu Karara göre 48 n°’lu basitleştirilmiş standart gereğince « müşteriler ve anket yapılanların » verileri için maksimum 3 yıl ; ve içerik yaratıcılarının kimlik verileri için 1 yıl.

Bu süreler aşıldığı zaman, söz konusu veriler sadece istatikler için muhafaza edilecek ve herhangi bir işleme konu olmayacaklardır.

Kişisel verilerinizi nasıl muhafaza ederiz ?

Kişisel verileriniz güvenli bir server vasıtası ile toplanır. Güvenli server yazılımı bize iletmeden önce temin edilen verileri şifreler. Kişisel bilgilerinize izinsiz erişimi engelleyecek ve veri koruma alanında Fransız yasalarına uymamızı sağlayacak olan kişisel bilgi stoklarını koruyucu güvenlik prosedürlerimiz mevcuttur. Bu bağlamda, her türlü özel bilgiyi ifşa etmeden önce sizden kimlik kanıtını isteyebiliriz.

II. NAVİGASYON VERİLERİNİZ

Bunlar nedir ?

Navigasyon verileriniz sizi kişisel olarak tanımlamayı sağlamaz, sadece kullandığınız terminali tespit eder.

Bunlar, Hizmetlere girdikçe ve bunları kullandıkça, seçimlerinize göre, « cookies » dosyalarında toplanabilen ve kaydedilebilen, kullandığınız donanımın (veya terminalin) (bilgisayar, akıllı telefon, tablet, vb...) faaliyetine bağlı olan bilgilerdir.

Cookie nedir ?

Tanımı : « cookie » (tanımlama bilgisi) navigator’unuz cookies kullanan bir web sitesine girdiği zaman bir üçüncü şahıs tarafından bilgisayarda yaratılan küçük bir metin dosyasıdır. Dosyalar navigator’unuza web sitesinde dolaşması ve sitenin loginler, tercihler, dil parametreleri, temalar gibi tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanmasına yardımcı olmak için kullanılır. Cookie sadece navigator’unuza bir web sitesinde işlem yapmaya yardımcı olmak için kullanılır, bilgisayarınızdan hiç bir bilgi toplamaz ve dosyalarınızda arama yapmaz.

Cookies (tanımlama bilgileri) dosyaları genel olarak navigator’unuzun « cookies » dosyasında stoklanır.

Genel olarak, her dosya şunları içerir :

* Cookie’yi yaratan web sitesi server’inin adı

* Cookie geçerlilik dönemi - Cookie’yi yaratan web sitesine girmek için navigator’ınız ne kadar süreyle cookie bilgilerini kullanabilir

* Cookie değeri – bu bilgi genel olarak rastgele oluşturulan bir sayıdan meydana gelir

Cookie’yi yaratan server siteye geri geldiğiniz zaman veya bir sayfadan diğerine geçtiğiniz zaman sizi hatırlamak için cookie’nin değerini kullanır. Sadece cookie’yi yaratan server cookie’yi okuyabilir ve işleme sokabilir.

Kaynak : http://www.allaboutcookies.org/fr

Navigasyon verileri, donanımınız tarafından kullanılan navigator tipi ve sürümü (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, vb...), donanımınıza kurulu navigasyon yazılımının tercihli kullanım dili, kullanılan işletim sistemi tipi (Windows, Mac Os, Linux, vb...), ilişkili bir terminalin IP adresi (Internet Protocol), hizmetin belirli bir terminal tarafından kullanım sayfasının url adresi (http://www ile başlayabilir), terminalde stoklanan bir cookie dosyasının tespiti ve içeriği, terminalin bir Hizmet unsuruna (sayfa, içerik, başlık, kullanım hesabı, vb...) bağlanma tarihi, saati ve süresinden oluşur.

Dolayısıyla, Internet üzerinde iletişim sağlamanız için bazı navigasyon verilerinin toplanması zorunludur. Bu örneğin donanımınızın IP adresidir.

Hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak, her türlü kötü niyetli bilgisayar ihlali veya kullanma genel koşulları ihlalini teşhis etmek, önlemek veya izlemek, ya da yasalarca yetkilendirilmiş üçüncü şahıslardan gelen kendilerine Hizmetlerimizin kullanıcıları hakkında muhtemel navigasyon ve kişisel veri iletim taleplerine cevap verebilmemiz için başka navigasyon verileri yasal olarak muhafaza edilmelidir.

Bu durum, IP adresi, terminale bağlanma tarihleri ve saatleri, kullanılan Hizmet, erişilen veya yüklenen içerik, Hizmetlerimizin bir öğesine tıklama, vb… için geçerlidir.

Bazı navigasyon verilerinin kaydı ise, Hizmetlerimizin içeriğini veya görüntülenmesini donanımınıza veya tercihlerinize uyarlamamızı sağlayarak Hizmetleri donanımınız ve kullanımınıza uyarlamamıza yarayacaktır.

Kim terminalinize hangi amaçla cookies yerleştirebilir ?

Eurosport

Eurosport bazı fonksiyonları yerine getirmek için terminalinize cookies yerleştirebilir : bu fonksiyonları, Hizmetlerimizde dolaşmanızı sağlamak, Hizmetlerimizi tedarik etmek ve yönetmek, size sunulan Hizmetleri optimize etmek veya kişiselleştirmek olarak sırayabiliriz.

Yerleştirdiğimiz cookies’ler (tanımlama bilgileri) bize örneğin şunları sağlarlar :

Hizmetler ve içerikleri görüntüleme formatını terminalinize uyarlamak,

Tercihlerinizi içerikler itibariyle tespit etmek için navigasyonunuzu izlemek,

Navigasyon verileriniz vasıtası ile tespit edilen tercihlere göre size sunulan içerikleri uyarlamak,

Satın alma sepetinizde yer alan hizmetleri görüntülemek,

Daha önce temin etmiş olduğunuz verileri yeniden vermenizi önlemek.

Navigasyon verilerinizi Hizmetlerimize girdikçe ve kullandıkça toplamaktayız. Bu veriler bize yöneliktir ve yasaların gerektirdiği gizlilik ve güvenlik yükümlülüklerine uygun olarak, Eurosport ve/veya bağlı şirketleri ve/veya bizim hesabımıza taşeron firmalar tarafından kullanılabilir.

Üçüncü şahıslar : tedarikçiler, ortaklar, reklamverenler, reklam kuruluşları

Üçüncü şahıslar terminalinize cookies’ler (tanımlama bilgileri) yerleştirebilirler.

Üçüncü şirketler tarafından cookies yerleştirme ve kullanımı üzerinde denetim yapmıyoruz ve üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen cookies kullanımından sorumlu değiliz. Bu şirketlerin gizlilik politikaları ve veri toplama alanında kendi uygulamaları mevcuttur. Emrinize sunulan kontrol imkanlarını daha iyi tanımak için bu şirketlerin her birinin gizlilik politikasına bakmanızı rica ederiz.

Tanıdığımız üçüncü şahıs cookies’lerinin amacı, ilgi ve sosyal ölçüm işlevsellikleri temin etmek ve içerikleri ve reklamı kişiselleştirmektir.

Ölçümler : ilgi, akış, teknik

İlgi ölçüm cookies’leri (tanımlama bilgileri) navigasyonunuz üzerine bilgi elde etmek amacıyla ortak veya taşeron üçüncü şahıslar tarafından konuşlandırılırlar. Bunlar özellikle şunları sağlarlar :

Bir siteye nasıl geldiğinizi anlamak ve parkurunuzu yeniden oluşturmak

Özellikle içerik arzımızı iyileştirmek amacıyla, bir Hizmete, bir internet sitesi sayfasına, bir Hizmet içeriğine erişen terminal sayısını saymak,

Müdavimlik ve/veya dönüştürüm istatistikleri düzenlemek,

Ortaklarımızın (SEM, üyelik, reklamverenler) Hizmetlerimiz üzerinde fatura takibini sağlamak,

Kullanıcı hesaplarınıza erişmek.

Bu araçlar kullanıcıları bir site üzerinde izlemeyi ve bir kampanyayı tek bir login’e ilişkilendirmeyi sağlayan teknolojiler kullanırlar.

Sosyal medya butonları

Size Hizmetlerimizin içeriklerini başka kimselerle paylaşma veya « Önerme » (Facebook, Google +), « Twitleme » (Twitter), mail ile gönderme, vb… tipi fonksiyonlar vasıtası ile söz konusu içeriklere bakmanız veya değerlendirmenizi yayınlama olanağı sunuyoruz.

Böylece, örneğin bir Facebook hesabınız varsa, Facebook sosyal medya ağına daha önce vermiş olduğunuz bilgiler ile Eurosport kayıt formunuzu otomatik olarak ön dolduracak şekilde « Facebook Connect » gibi bir özel facebook butonuna tıklamanız yeterlidir.

Bu durumda, Eurosport bu bilgileri toplamak ve sosyal medyalarımızın (örneğin Eurosport’un Facebook’u) sayfalarında dolaşırken bilgileri toplayabilmek (i) veya tespit işlevselliklerini kullanabilmek (ii) amacıyla söz konusu üçüncü hizmete (Facebook, Twitter veya Google) ilişkili bir hesap oluşturmalıdır.

Böyle bir hesabın oluşturulması, işbu kullanma genel koşulları ve ilgili üçüncü şahıs tarafından yayınlanan kullanma koşullarına uygun olarak düzenlenir. Eurosport’un bu bağlamda bir sorumluluğu söz konusu olmaz. Bu internet sitelerinde dolaşırken kişisel verilerinizin korunması hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, söz konusu internet sitelerinin her birinin gizlilik politikalarına bakmanızı rica ederiz.

Reklam alanları

Hizmetlerimizin reklam alanları vasıtası ile terminalinize cookies’ler yerleştirilebilir.

Bu cookies’ler, reklamvericiler veya onların tedarikçileri (« 3rd party adserving », örneğin iletişim danışma ajansları, ilgi ölçüm şirketi, hedefli reklam tedarikçileri, vb...) tarafından, reklam alanlarımızda yer alan tanıtım içeriği seviyesinde yerleştirilebilirler : Cookie reklamverenin reklam içeriğine ilişkilidir.

İşte cookies kullanmalarının başlıca sebepleri şunlardır:

Reklam alanlarımızda yayınlanan tanıtım içeriklerinin görüntüleme sayısını saymak, görüntülenen reklamları tespit etmek, ve başlıca hak sahiplerine (iletişim ajansı, reklam kuruluşu, yayın mesnedi) ödenecek meblağları hesaplamak,

istatistikler yapmak,

Hizmetlere danışan terminallerle ilgili navigasyon bilgilerini toplamak ve örneğin, reklamın görüntülenme sayısını sınırlamak, reklamların belirli bir sıraya göre görünmesini sağlamak,

Terminalinizi bir üçüncü şahısın internet sitelerinde veya bu reklamvericiler veya üçüncü şahısların cookies’ler yayınladığı bir hizmet üzerinde dolaşırken tespit etmek ve, varsa, bu internet sitelerini ve üçüncü şahıs hizmetlerini veya yayınladıkları reklamları tespit ettikleri terminalinizin navigasyonuna uyarlamak,

Kullanıcıların parkurunu takip ederek bir reklam kampanyasının arzu edilen neticeleri elde edip etmediğini tespit etmek (tanıtım içeriğine tıklayıp tıklamadıkları, reklamı Hizmetlerimizde gördükten sonra reklamvericinin sitesini ziyaret edip etmedikleri).

Cookies’ler reklam alanlarımızı yönetmekle görevli şirket tarafından reklam alanına da yerleştirilebilirler : reklam kurumu. Bu Cookies’ler kurumun şunları gerçekleştirmesini sağlayacaktır :

Başlıca reklam hak sahiplerine ödenecek ücretleri hesaplamak ve istatistikler yapmak için gerekli hesapları yapmak,

Düzenlediği reklam alanlarını terminalinize göre terminalinizin görüntüleme tercihlerine uyarlamak,

reklam alanlarımız vasıtası ile terminaliniz üzerinde görüntülenen reklam içeriklerini terminaliniz tarafından gerçekleştirilen navigasyon ve coğrafî lokasyonunuza göre uyarlamak,

üçüncü şahısların internet sitelerinde terminaliniz tarafından gerçekleştirilen navigasyona göre terminalinizde görüntülenen reklam içeriklerini uyarlamak.

Cookies’lerin yaşam süreleri ?

Web sitemiz başlıcaları aşağıdakiler olmak üzere çeşitli kategorilerde cookies’ler kullanmaktadır :

Oturum cookies’leri (tanımlama bilgileri) : bunlar bir web sitesine geçişiniz sırasında navigator’ınızın alt repertuarında geçici olarak yaratılırlar ve web sitesinden ayrıldığınız zaman otomatik olarak silinirler.

Kalıcı cookies’ler : oturum cookies’lerinin aksine, bu cookies’ler aynı web sitesine geri geldiğiniz zaman yeniden aktif hale gelirler, ve süreleri sona erene kadar (normal olarak 12 ay) cihazınızın alt-repertuarında kalırlar.

Güvenli cookies’ler : bunlar kriptolu HTTP bağlantısı ile iletilen cookies kategorisidir. Cookie yerleştirilirken, güvenlik sistemi navigator’a cookie’nin sadece kriptolu bağlantılar altında uygulamaya geri gönderilmesi gerektiğini bildirir.

Üçüncü şahıs cookies’leri : üçüncü şahıs cookie’si hard diskinize ziyaret ettiğinizden başka bir alandan gelen bir site tarafından yerleştirilir (örneğin, varsa reklamların, web sitesinin içeriği üçüncü şahıs alanı oluşturur). Üçüncü şahıs cookies’leri, bir sitenin daha sonra sizin hakkınızda bir şeyler bulabilmesi için yerleştirilirler. Bu cookies’ler üçüncü şahıslar tarafından yerleştirilirler ve yerleştiriliş biçimleri hakkında bizim hiç bir yetkimiz yoktur.

Aynı sitenin Cookies’leri : bunlar server’lara bir cookie’nin belirli siteler arası taleplere eşlik etmemeleri gerektiğini bildirir, bu siteler arası taklit teşebbüslerine karşı belirli bir koruma seviyesi sağlar. Aynı site cookies’leri bir çok navigator ile uyumlu değildir.

Navigasyon parametrelerini ayarlayarak cookies’lerin cihazınıza nasıl yerleştirildiğini kontrol etme olanağınız bulunmaktadır (aşağıdaki paragrafa bakınız).

Terminalinizde cookies depolanması nasıl kabul edilir veya reddedilir ?

Navigasyon parametrelerinizi değiştirerek cookies’lere izin verir, reddeder veya etkisizleştirebilirsiniz. Navigator’ınıza kurulu olan bir cookie’yi etkisizleştirirseniz, cookie artık aktif olmaz fakat ömrü sona ermeden önce Navigator’ınızdan kaybolmaz. Fakat tüm cookies’lerin bloke edilmesi Hizmetlerden bazılarına girmenizi engelleyebilir veya sitemiz tarafından sunulan hizmetin verimini, etkinliğini veya kişiselliğini bozabilir.

Navigator’ınız aracılığı ile seçimlerinizi dile getirebilir ve taleplerinizi değiştirebilirsiniz :

Her navigator’ın konfigürasyonu farklıdır. Navigator’ınızın editörünün aşağıdaki şekilde talimatlarını izlemek size düşmektedir (bu gizlilik politikasını güncelleme tarihinde mevcut linkler):

Internet Explorer kullanıyorsanız:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari kullanıyorsanız:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=fr_FR

Firefox kullanıyorsanız:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent#w_paramaetres-des-cookies

Chrome kullanıyorsanız:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Opera kullanıyorsanız:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Farklı terminaller kullanıyorsanız, navigator’ı tercihlerinize uygun olarak parametrelediğinizden emin olunuz.

Sosyal butonlar.

Sosyal medya tedarikçilerinin veri koruma politikaları, özellikle bunlardan her birinin kullanma hesaplarını parametreleyerek, bu sosyal medyalar arasında seçimlerinizi yapmanızı sağlar.

Daha fazla bilgi için

Size daha geniş bilgiler verecek ve cookies’leri yönetmenizi sağlayacak olan aşağıdaki sitelere bakmaya davet ederiz.

https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees

http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/

https://www.ghostery.com/fr/

http://www.iab.net/privacymatters/4.php

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/http://www.aboutads.info/choices/