Tablolar Filistin Ligi - 22. Hafta

 
  
 TakımlarPOGBMAY+/-Son 5
1Wadi Al-Neiss     46 22 14 39 13 26       
2Shabab Al-Thahriyeh     43 22 12 36 21 15       
3Shabab Al-Khalil     40 22 11 36 23 13       
4Shabab Al-Khadr     38 22 11 37 23 14       
5Markaz Balatah     33 22 34 33       
6Jabal Mukabar     31 22 27 27       
7Markaz Shabab Al-Am´ari     30 22 10 24 29 -5       
8Hilal Al-Quds     25 22 10 25 22       
9Ahli Al-Khalil     25 22 28 34 -6       
10Thakafi Tulkarm     24 22 26 30 -4       
11Shabab Al-Bireh     14 22 14 16 39 -23       
12Islami Qalqilya     10 22 16 17 51 -34       
  
 TakımlarPOGBMAY+/-Son 5
1Shabab Al-Thahriyeh     24 11 16 10  
2Wadi Al-Neiss     23 11 20 14  
3Shabab Al-Khalil     21 11 20 10 10  
4Shabab Al-Khadr     18 11 22 11 11  
5Markaz Balatah     17 11 16 19 -3  
6Markaz Shabab Al-Am´ari     16 11 14 12  
7Jabal Mukabar     15 11 13 14 -1  
8Hilal Al-Quds     14 11 12 10  
9Thakafi Tulkarm     13 11 14 14  
10Ahli Al-Khalil     13 11 15 19 -4  
11Shabab Al-Bireh     10 11 12 21 -9  
12Islami Qalqilya     11 20 -11  
  
 TakımlarPOGBMAY+/-Son 5
1Wadi Al-Neiss     23 11 19 12  
2Shabab Al-Khadr     20 11 15 12  
3Shabab Al-Thahriyeh     19 11 20 15  
4Shabab Al-Khalil     19 11 16 13  
5Markaz Balatah     16 11 18 14  
6Jabal Mukabar     16 11 14 13  
7Markaz Shabab Al-Am´ari     14 11 10 17 -7  
8Ahli Al-Khalil     12 11 13 15 -2  
9Hilal Al-Quds     11 11 13 12  
10Thakafi Tulkarm     11 11 12 16 -4  
11Shabab Al-Bireh     11 18 -14  
12Islami Qalqilya     11 10 31 -23  
  
 TakımlarPOGBMAY+/-Son 5
1Wadi Al-Neiss     39 22 14 39 13 26  
2Shabab Al-Khadr     37 22 11 37 23 14  
3Shabab Al-Thahriyeh     36 22 12 36 21 15  
4Shabab Al-Khalil     36 22 11 36 23 13  
5Markaz Balatah     34 22 34 33  
6Ahli Al-Khalil     28 22 28 34 -6  
7Jabal Mukabar     27 22 27 27  
8Thakafi Tulkarm     26 22 26 30 -4  
9Hilal Al-Quds     25 22 10 25 22  
10Markaz Shabab Al-Am´ari     24 22 10 24 29 -5  
11Islami Qalqilya     17 22 16 17 51 -34  
12Shabab Al-Bireh     16 22 14 16 39 -23  
  
 TakımlarPOGBMAY+/-Son 5
1Wadi Al-Neiss     13 22 14 39 13 26  
2Shabab Al-Thahriyeh     21 22 12 36 21 15  
3Hilal Al-Quds     22 22 10 25 22  
4Shabab Al-Khadr     23 22 11 37 23 14  
5Shabab Al-Khalil     23 22 11 36 23 13  
6Jabal Mukabar     27 22 27 27  
7Markaz Shabab Al-Am´ari     29 22 10 24 29 -5  
8Thakafi Tulkarm     30 22 26 30 -4  
9Markaz Balatah     33 22 34 33  
10Ahli Al-Khalil     34 22 28 34 -6  
11Shabab Al-Bireh     39 22 14 16 39 -23  
12Islami Qalqilya     51 22 16 17 51 -34  
  
 TakımlarPOGBMAY+/-Son 5
1Wadi Al-Neiss     46 22 14 39 13 26  
2Shabab Al-Thahriyeh     43 22 12 36 21 15  
3Shabab Al-Khalil     40 22 11 36 23 13  
4Shabab Al-Khadr     38 22 11 37 23 14  
5Markaz Balatah     33 22 34 33  
6Jabal Mukabar     31 22 27 27  
7Markaz Shabab Al-Am´ari     30 22 10 24 29 -5  
8Hilal Al-Quds     25 22 10 25 22  
9Ahli Al-Khalil     25 22 28 34 -6  
10Thakafi Tulkarm     24 22 26 30 -4  
11Shabab Al-Bireh     14 22 14 16 39 -23  
12Islami Qalqilya     10 22 16 17 51 -34